EAN NITROX

Een ander ademgas dan perslucht met vele voordelen maar ook zijn beperkingen.
Wat weegt zwaarder?
In deze, theoretische specialllty, leer je het gebruik van een ademgas met een hoger percentage zuustof te gebruiken.
De voordelen van dit gas, langere bodemtijden en minder vermoeid bij meerdere herhalingsduiken. ( vakantie )
De beperkingen van dit gas, oa minder diep  , en hoe we om moeten gaan met dit gas en of het wel of geen invloed op ons huidige materiaal heeft.

Twee avonden inclusief digitaal brevet. € 110,-